Home

 

 

Przedsiębiorstwo Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. Z.o.o., powstało w 2000 roku, przejmując majątek PP Kopalnie Odkrywkowe Surowców Skalnych. 

W skład spółki poza siedzibą Zarządu w Krzeszowicach  wchodzą dwie kopalnie: 

·         Kopalnia Porfiru ZALAS w Zalasie - ponad 40 lat działalności 

·         Kopalnia Diabazu NIEDZWIEDŻIA GÓRA w Tenczynku - ponad 110 lat działalności 
 
W kopalniach wchodzących w skład przedsiębiorstwa wydobywa się i przerabia skały pochodzenia wulkanicznego o bardzo wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych i mrozoodpornościowych, odporne na działanie czynników atmosferychnych oraz czyste ekologicznie. 
 
Produkcja Przedsiębiorstwa to szeroka gama kruszyw znajdujących zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie, budownictwie oraz w tworzeniu małej architekturu. M.in.: 

·         Linie kolejowe sieci PKP i linie tramwajowe 

·         Autostrada A4, drogi krajowe 

·         Lotnisko Balice 

·         Parkingi Supermarketów 

·         Budowle hydrotechniczne 
 
W naszej ofercie znajdują się kruszywa spełniające wymagania norm europejskich. M.in.: 

·         grysy 

·         tłucznie 

·         klińce 

·         niesorty  

·         kamień łamany 
 
Posiadamy duże możliwości produkcyjne i jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom naszych klientów. 
 
Produkując kruszywa najwyższej jakości, stosujemy system ISO 9001:2009 oraz system Zakładowej Kontroli Produkcji. 
 
Transport kruszywa z naszych kopalni może odbywać się samochodami lub z Kopalni Porfiru ZALAS, koleją. Posiadamy bowiem własną bocznicę kolejową. 
 
Nasze kruszywa dostarczane są na ważne budowy w kraju, spełniając oczekiwania inwestorów, co poparte jest też licznymi listami referencyjnymi.